AAC
การเงิน-การคลัง

สถิติการเข้าเว็บ
วันนี้ 2,777 คน, เมื่อวาน 4,115 คน, สัปดาห์นี้ 24,255 คน
เดือนนี้ 2,777 คน, ปีนี้ 57,918 คน, รวม 57,918 คน
ผู้เข้าชมปีที่ผ่านมา
ปี 2565 จำนวน 0 คน

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หมวดหมู่ประกาศจากระบบ

# รายการ ไฟล์แนบ
1 ประกาศ ก อบต. เรื่ือง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การสอบแข่งขัน เมื่อวันที่ 2022-03-24 15:30:23 ดาวน์โหลด
2 ประกาศ ก อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุ และแต่งตั้ง การย้าย การโอน การยกระดับ เมื่อวันที่ 2022-03-24 15:28:52 ดาวน์โหลด
3 ประกาศ กถ. เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเเทศน์ข้าราชการ เมื่อวันที่ 2022-03-24 15:26:39 ดาวน์โหลด
4 ประกาศ กถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลท้องถิ่น (หมวด 5) เมื่อวันที่ 2022-03-24 15:24:58 ดาวน์โหลด
5 ประกาศ กท. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลท้องถิ่น (หมวด6) เมื่อวันที่ 2022-03-24 15:23:13 ดาวน์โหลด
6 ประกาศ กท. กจ. ก อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ เมื่อวันที่ 2022-03-24 15:21:32 ดาวน์โหลด
7 ประกาศ กท. กจ. ก อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิิบัติงานของราชการ เมื่อวันที่ 2022-03-24 15:18:41 ดาวน์โหลด
8 การสรรหาและคัดเลือกบุคคลากร เมื่อวันที่ 2022-03-24 15:15:30 ดาวน์โหลด
Copyright © 2022. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com